Kampen mod oversvømmelser i Syddjurs Kommune: Borgerhenvendelser skaber baggrund for forebyggende projekter

Foto: Syddjurs kommune.
dato

Syddjurs Kommune bliver oversvømmet: Borgerne henvender sig om problemer, og forebyggende projekter er nu planlagt

Det har været en vandfyldt periode for Syddjurs Kommune, som i de sidste måneder af 2023 og den første måned i 2024, har oplevet oversvømmelser som følge af skybrud, stormfloder og snestorm. Vandet har skabt store problemer for borgerne, som rapporterer om vand i kældre, haver og huse, og nu vil kommunen bruge disse henvendelser til at skabe et præcist overblik over de oversvømmede områder.

Informationen vil blive anvendt til at udarbejde forebyggende projekter. Gennemførelsen af disse projekter vil kræve samarbejde med forsyning, distriktsråd og lodsejere. Kim Lykke Jensen, formand for Natur-, teknik- og miljøudvalget, lover at kommunen vil arbejde tæt sammen med borgerne for at minimere påvirkningen af oversvømmelsen på deres områder. Det skal nævnes, at nogle opgaver kan løses hurtigt, mens andre forventes at tage flere år på grund af komplekse myndighedsudfordringer og nødvendigheden af enighed mellem mange lodsejere.

Henvendelser om oversvømmelser er kommet fra forskellige dele af kommunen, heriblandt Kappelgårdparken i Rønde, Frihedskæmper-kvarteret i Hornslet, Følle sommerhusområde, Thorsager, Nimtofte, Gåsehage sommerhusområde ved Øer, Kolindsund og Ebeltoft Vig - Egsmark/Lyngsvæk. Løsningerne til oversvømmelsesproblemerne vil variere fra område til område, men kan inkludere etablering af drængrøfter, dæmninger, samt regulering af vandet langs Nordkanalen. Det skal bemærkes, at nogle foranstaltninger kan kræve betaling fra lodsejerne.

Men det handler ikke kun om private områder. Syddjurs Kommune er også ved at identificere infrastrukturer, som er særlig truet af oversvømmelserne, såsom veje og stier. Dette arbejde er en del af kommunens langsigtede forebyggende indsats for at minimere skaden forårsaget af fremtidige oversvømmelser.


https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/syddjurs-kommune-vil-skabe-overblik-over-oversvoemmelser-for-at-forebygge-923663045845797/
Kilde: Syddjurs Kommune