Lærervikariat til madkundskab og matematik

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du madkundskab og matematik som dine hjertebørn, så søg et vikariat som lærer på Kolind Skole. Her kan du med disse kompetencer få afprøvet kræfter med lærerjobbet. Samtidig kan du få indblik i hverdagen på Kolind Skole, vores skønne elev- og forældregruppe.

Kan du supplere op med kompetencer i tysk og/eller Natur- og teknologi, så er du tæt på at have få foden godt og grundigt indenfor på vores skole.

Kolind Skole arbejder løbende med at udvikle samarbejde omkring både læring og trivsel. Vi er på Kolind Skole alle forpligtede på at samarbejde om at gennemfører fælles forberedelse, at skabe tydelige rammer og gennemfører samt evaluerer vores undervisning.
Vi vil skabe tydelige rammer for den gode måde at være sammen på. Og vi bestræber os på at få skolens vision og mission til at leve. Skolens slogan er: ”Vi lærer alle sammen – hver dag”.
I kommende skoleår forpligter vi hinanden særligt på 3 områder: bæredygtighed elevinddragelse samt forældreinvolvering.

Udover kompetencer eller linjefag i madkundskab og matematik skal du besidde nedenstående kompetencer:

  • kunne reflektere over egen og andres praksis.
  • kunne give sparring og bidrage til udvikling af praksis gennem respektfulde undersøgende dialoger med kolleger.
  • have viden om elever med forskellige typer af udfordringer
  • kunne bidrage med din viden til samarbejdet med kolleger omkring planlægning og gennemførelse af undervisningen.
  • være god til at arbejde med at skabe gode relationer til alle børn.
  • have lyst til at tænke nyt og bidrage til den fortsatte udvikling af vores skole.
  • bidrage til vores skole med humor og god energi.
  • være åben og anerkendende i mødet med elever, kolleger og forældre.
Stillingen er en tidsbegrænset stilling på 37 timer/ugen fra august 2023.

For yderligere oplysninger omkring skolen henvises til skolen hjemmeside: www.kolindskole.aula.dk
 
Du er meget velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger:

Viceskoleleder Frederik Stengaard på 21 12 86 53 eller Skoleleder Carsten Aude på 20 20 18 94.

Vi ønsker at se din ansøgning inden onsdag den 21. juni kl. 12.00

Forventer at afvikle samtaler til stillingen 26. + 27. juni 2023.

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Bugtrupvej 27, 8560 Kolind

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://syddjurs.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=ceec2843-76a1-4d04-882e-4e6b859ca0a1

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5842591

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet