Sæson medarbejder til grøn udvendig vedligeholdelse ved institutioner

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vej- og Ejendomsservice, Vej og Park søger 1 sæsonansat medarbejder inden for grøn udvendig vedligeholdelse ved institutioner, til opstart hurtigst muligt, og senest 1. juli 2023 og med hjemsendelse fra 1.december 2023.

Ansættelsen er 37 timer ugentlig.

Om Vej- og Ejendomsservice:
Vej- og Ejendomsservice er en selvstændig enhed under Syddjurs Kommune. Vi udfører mange forskellige opgaver, primært inden for drift og vedligeholdelse af veje og grønne områder, renhold, udvendig institutionsservice, natur, rottebekæmpelse og meget andet. Vi har eget værksted.

Vi stiller store krav til os selv for at opretholde et højt serviceniveau både overfor vores medarbejdere samt borgere og samarbejdspartnere. Vi ser dialog som vejen frem for at skabe et godt samarbejde mellem medarbejder og afdelingen. Det er vigtigt for os at vores medarbejdere har det godt og at deres arbejdsliv og privatliv hænger sammen, på den måde får vi glade medarbejdere der tager smil og glæde med ud på opgaven.

Om jobbet

Institutionerne er dine primære kunder hvor vi lægger vægt på kompetent, effektiv og professionel grøn pleje. Du vil indgå i et team, der står for den udendørs vedligeholdelse ved institutioner, hvor du arbejder tæt på mennesker og tager ansvar for opgaverne.  Du vil derudover i perioder indgå i arbejdsopgaver i vores områdeteam.

Opgaver:

 • Pleje og vedligehold af Kommunens grønne områder.
 • Bekæmpelse af uønsket vegetation
 • Beskæring af træer og buske
 • Etablering af nye grønne og grå anlæg,
 • Plantning af træer, buske, hække, blomster mv.
 • Reparation og vedligehold af belægninger
 • Reparation og vedligehold af udstyr
 • Fejning og renhold
Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor du:
 • Har plads og mulighed for at tage en masse selvstændige initiativer
 • Omgås flere forskellige personalegrupper som alle er hjælpsomme og positive
 • Får en alsidig arbejdsdag, hvor ingen opgaver er for små.
Kompetencer:
 • Du har erfaring med fagområdet fra privat eller kommunalt regi
 • Du kan være specielarbejder med erfaring fra lign. job, gartner, eller have en anden relevant baggrund
 • Du har erfaring med betjening af forskelligt materiel til pasning af grønne områder
 • Det er en forudsætning for ansættelsen, at der kan indhentes en ren børneattest.
 • Du har almindeligt kørekørt (kategori B), er et krav, det er ønskværdigt hvis du har trailerkort. Ansøgere uden kørekort til kategori B vil ikke blive behandlet
Dig som person:

Vi har brug for en person, der er udadvendt, god til at samarbejde på alle niveauer og har et naturligt overblik, så du kan håndtere mange forskellige arbejdsopgaver samtidigt – også i pressede situationer. Du skal kunne arbejde selvstændigt og træffe beslutninger. Professionel adfærd over for institutionernes brugere er naturligt for dig.

Derudover forventer vi at du:
 • er mødestabil og ansvarsbevidst og kan strukturere din arbejdsdag
 • er udadvendt, omgængelig og med et godt humør
 • har en høj arbejdsmoral
 • er i stand til at skabe en god kontakt til institutionernes personale og øvrige brugere
 • er servicemindet og fleksibel i en omskiftelig hverdag
 • kan arbejde både selvstændigt og i teams, er effektiv, fleksibel og dygtig
 • Du taler, skriver og forstår dansk
Du vil få stor grad af frihed til selv at organisere din dag, og dermed følger selvfølgelig også ansvaret for at arbejdet bliver udført som aftalt.  

Ansøgning:

Hvis ovenstående har vakt din interesse, så send en motiveret ansøgning der fortæller hvorfor du netop gerne vil arbejde for os.

Tiltrædelse hurtigst muligt dog senest 1. juli 2023

Løn og ansættelsesforhold:

Ansættelsen er 37 timer ugentlig.

Mulighed for fleksibel arbejdstid i henhold til flekstidsaftale

Løn og ansættelse i sker i henhold til gældende overenskomst

Ansøgningsfristen er søndag den 16. juni 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende, så vent ikke med at søge.

Yderligere oplysninger:

Har du evt. uddybende spørgsmål til ovennævnte stilling / profil, kan der rettes henvendelse til funktionsleder Bent Andersen på 60 12 39 55

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.

Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 
 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Lerbakken 21, 8410 Rønde

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 16-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://syddjurs.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=ae5165cd-2b4d-40f3-ae00-c9ad0a3e7da6

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5846898

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet