Skolerne i Syddjurs er gode til at løfte elevernes faglige niveau

Foto: Danmarks Statistik.

En ny landsdækkende analyse viser, at flere elever end forventet fra skolerne i Syddjurs Kommune opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne. Eleverne i Syddjurs Kommune klarer sig bedre fagligt, end hvad man kunne forvente ud fra kommunens elevgrundlag. Tallene viser, at skolerne er gode til at løfte elevernes faglige niveau, så de bliver klar til en erhvervsuddannelse.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt andelen af elever i 9. klasse, der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne i forbindelse med afgangseksamen.

Analysen viser også om kommunens skoler løfter elevernes faglige niveau i forhold til elevernes forventede kunnen.

I Syddjurs Kommune er tallene positive. De viser at 88% af eleverne opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne i 2018/2019. Det er er 3% højere end landsgennemsnittet og 3% højere, end hvad man kunne forvente ud fra kommunens beregnede elevgrundlag.

Formand for udvalget for familie-, børn- og læringsudvalget Kirstine Bille udtaler:

 "Tallene fra den nye analyse er en god indikator for, at vores folkeskole er på rette vej. Det er et af vores klare mål, at flere elever bliver klar til at kunne tage en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. Det arbejder vi målrettet på, blandt andet med en styrket kontakt til vores lokale erhvervsliv og naturligvis med en målrettet indsats på skolerne. Tallene fra 2019 viser, at skolerne formår at løfte elevernes faglige niveau ud over det forventede. Det er godt klaret af skolerne, så stor ros for indsatsen. Sammen med resten af udvalget vil jeg følge den fortsatte udvikling, så vi kan sikre endnu flere en god afgangseksamen fra folkeskolen."

I Syddjurs Kommune er der flere elever end landsgennemsnittet der tager alle de obligatoriske prøver ved folkeskolens afgangseksamen. 90% tager alle prøverne i Syddjurs mod 88% gennemsnitligt.

Karakterkravet til erhvervsuddannelserne blev indført med den politiske aftale om "Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser", har været gældende siden skoleåret 2014/2015 og blev udvidet fra skoleåret 2017/2018. Karakterkravet skal ifølge aftalen være med til at flere fuldfører en erhvervsuddannelse, og sikre at elevernes faglige niveau styrkes, så eleverne bliver mere attraktive for erhvervslivet.

Hele analysen kan ses her:

Analyse af andel elever der opfylder karakterkravet til erhvervsuddannelserne (benchmark.dk)


Kilde: Syddjurs kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.
Mød redaktionen
Profilbillede
Mattias Sundroos ms@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Martin Johannes Madsen mjm@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Emilie Bjergegaard eb@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Søren Schrøder Rasmussen ssr@vores-mediehus.dk
Profilbillede
Sofie Sandager ss@heymate.dk
Flere artikler