Teamleder med (demens)faglig gennemslagskraft til Specialplejehjemmet Frejasvænge

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Brænder du for at lede engagerede medarbejdere og drive fagligt udfordrende opgaver inden for demensomsorg?  Her er din chance !!! Skab et værdigt, trygt og meningsfuldt hverdagsliv for demensramte.

På Specialplejehjemmet Frejasvænge savner vi en teamleder med (demens) faglig gennemslagskraft, naturligt nærvær og evnen til at skabe følgeskab.

Vi er en dygtig, ambitiøs og tværfaglig flok, bestående af en plejehjemsleder, 45 fastansatte medarbejdere i mange aldre, samt et dygtigt afløserkorps.

Som teamleder på Frejasvænge, vil du komme til at løse mange og forskelligrettede ledelsesopgaver:

 • Du bliver faglig leder og sparringspartner for flere forskellige fagligheder – med demensspecialet som overskrift
 • Du bliver nærmeste leder for den største del af vores dagvagter, og med dem afholder du MUS og sygefraværssamtaler.
 • Du bliver nærmeste leder for vores korps af afløsere, og står for igangsættelse og opfølgning på deres grundige introduktion.
 • Dit fokus vil konstant være:
  - at beboerne får den hjælp de har brug for - inden for de politisk besluttede rammer
  - at opgaverne bliver løst af medarbejdere med de rette kompetencer, på måder som sikrer beboerne mest mulig trivsel og medarbejderne et godt arbejdsmiljø.
 • I tæt samarbejde med plejehjemslederen balancerer du ovenstående i overensstemmelse med Frejasvænges budget.
 • I den sammenhæng vil du også have et vigtigt samarbejde med Frejasvænges dygtige vagtplanlægger, både omkring de daglige mødeplaner og den mere langsigtede planlægning
 • Du varetager en del forskellige administrative/it-opgaver i forbindelse med indflytning af nye beboere, diverse registreringer, arkivering i personalesager mm.
 • Du går forrest og viser vejen til stærkt samarbejde og fælles fodslag, på tværs af fagligheder, af tre huse og de tre vagtlag, når vi sammen skal udvikle, afprøve og implementere arbejdsgange, strukturer og metoder.
 • Som en af de første konkrete opgaver udvikler du, sammen med husets 2 dygtige kvalitetssygeplejersker, en ny skabelon til vores ugentlige borgerkonferencer, som du vil få en styrende rolle i.
Vores forventninger til din baggrund:
 • Vi forventer at du har en sundhedsfaglig baggrund, og allerede har gjort dig de første erfaringer med ledelse – gerne i en lignende kontekst.
 • Erfaring med demensspecialet og en lederuddannelse på diplomniveau er ikke et ufravigeligt krav – men vil være en fordel.
 • Du skal under alle omstændigheder brænde for ledelse og være villig til at dygtiggøre dig.
Vores forventninger til din ledelsesstil:
 • Din ledelse sker tæt på medarbejderne og beboerne.
 • Du kan slet ikke lade være med at stille spørgsmål til den daglige opgaveløsning, som du systematisk følger op på.
 • Samtidig kan du løfte dig op og give liv til overordnede beslutninger og strategier, ved at oversætte og overføre dem meningsfuldt til praksis.
 • Du skaber følgeskab fordi du kommer med idéer, inddrager og slipper de dygtige medarbejdere fri, når der skal findes gode og måske utraditionelle løsninger på de mange og også sjove udfordringer i hverdagen.
 • Du reflekterer, som noget selvfølgeligt, over din egen ledelsespraksis og kommunikation
 • Du skaber tillid fordi du på en gang er: Lyttende, analyserende, handlekraftig og tør træffe beslutninger – også de vanskelige.
 • Du gør hvad du siger og siger hvad du gør. 
Vores forventninger til dine personlige kompetencer:
 • Du er oprigtigt nysgerrig i mødet med andre mennesker
 • Du har en åben og tydelig kommunikation med medarbejdere, beboere, pårørende og alle andre samarbejdspartnere
 • Du er struktureret og har samtidig modet til at afprøve noget nyt
 • Du kan lide mange og varierede opgaver, og forstår at prioritere dem
 • Du har modet til at bede om hjælp
 • Du er rummelig og kan samtidig sætte foden ned
 • Du formår at finde det positive, det humoristiske og det udviklende i det meste 
Du kan glæde dig til at blive teamleder på Frejasvænge fordi:
 • Vi brænder for vores arbejde, og vi vil altid gerne blive dygtigere
 • Vi hjælper hinanden og vi har fokus på den gode kommunikation
 • Vi får øje på stjernestunderne og deler dem
 • Vi tør sige højt når det bøvler
 • Vi har et godt samarbejde med beboerne, med pårørende og med plejehjemslægen
 • Du vil være i tæt samarbejde og sparring med plejehjemslederen
 • Du vil blive en del af et tværgående lederteam med plejehjemsledere og teamledere fra de andre plejehjem i Syddjurs kommune
 • Du vil få en grundig introduktion
 • Frejasvænge ligger i et naturskønt område, og beboerne har mulighed for at gå ud – uden at blive væk
 • Vi har parkeringspladser til huset og letbanestation lige i nærheden.
Kontakt: Har du yderligere spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte plejehjemsleder Pernille Scherling Frisch på 20 14 48 67

Tiltrædelse: 1. januar 2024

Ansættelsesproces:

Ansøgningsfrist: mandag den 4. december 2023

Første samtale: mandag den 11.december 2023

Hvis du går videre fra den første samtale, vil du få tilsendt en case.

Anden samtale med fremlæggelse af case: mandag den 18.december 2023

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs. 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Bugtrupvej 35 A, 8560 Kolind

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 04-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5937816

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet